www.osrn.nl is een producten van O.S.R.N., haar partners en content providers. De informatie op www.osrn.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.osrn.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O.S.R.N. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan O.S.R.N. voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van O.S.R.N.

O.S.R.N. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

O.S.R.N. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, www.osrn.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

De door O.S.R.N. verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door O.S.R.N. gepubliceerde Privacy Verklaring gehandeld.

De Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen (OSRN) is een zelfstandige businessclub die onlosmakelijk met N.E.C. is verbonden

Foto's zijn alleen te bekijken wanneer u bent ingelogd, Log hier in