Algemene ledenvergadering op 21 november

26 oktober 2017OSRN

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de 30e Algemene Ledenvergadering van de OSRN op dinsdag 21 november 2017 in Café Hanneke (in Weurt). Wij ontvangen u graag om 18:00 voor een overheerlijk luxe buffet. Wilco van Schaik trapt de avond af met een presentatie over onder andere leiderschap in sport en het maatschappelijke aspect van N.E.C. Vervolgens zal de Jan-Willem de Rover als voorzitter van de OSRN de Algemene Vergadering inzetten. Na afsluiten van deze vergadering gaan wij over naar een hapje en een drankje.

Het programma op 21 november 2017 ziet er als volgt uit:

18.00 uur Ontvangst (dringend verzoek om tijdig aanwezig te zijn)
18.30 uur Opening luxebuffet
19.30 uur Presentatie leiderschap en sport door Wilco van Schaik: verbindend leiderschap, sales en netwerken
20.30 uur Aanvang vergadering
21.30 uur Sluiting vergadering, naborrel

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de Algemene Ledenvergadering uitsluitend bestemd is voor de contactpersoon van het OSRN bedrijfslid.
Als u opmerkingen, suggesties of discussiepunten heeft, dan verzoeken wij u deze vóór maandag 13 november 2017 en bij voorkeur per mail (info@OSRN.nl) in te dienen bij het secretariaat van de OSRN.

De jaarrekening 2016-2017, de begroting 2017-2018 en de notulen ALV d.d. 29 november 2016 zullen vanaf week 45 gepubliceerd worden in het besloten gedeelte op onze website.
Klik na het inloggen op: Algemene ledenvergadering 2017.

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weten dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via uw mailadres via www.osrn.nl/account/login.
Wij verzoeken u aan te geven of u aanwezig bent op de Algemene Ledenvergadering 2017. Meld u nu aan door een e-mail te sturen naar jacqueline.vermeer@nec-nijmegen.nl.

We kijken er naar uit om u 21 november te mogen begroeten.

AANMELDEN

Jeroen ter Weeme
Secretaris OSRN

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2016 (bijlage 2)
4. Terugblik seizoen 2016-2017
5. Jaarverslag van de penningmeester en vaststellen jaarrekening 2016-2017
6. Bestuursbenoeming
– Aftredend is Leon van Beek. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur beveelt de benoeming aan van de heer Bas Wolberink
– Aftredend is Jeroen ter Weeme. Hij is herkiesbaar. Het bestuur beveelt de benoeming aan van de heer Jeroen ter Weeme
7. Beleid 2017-2018
8. Begroting 2017-2018
9. Stand van zaken betaald voetbalorganisatie NEC
10. Uitreiking Gouden OSRN Spelden
11. Wvttk, Rondvraag
12. Sluiting