Video analyse en lunch

Dinsdag 6 februari 2018

Met de trainer in het Goffertstadion.

Meer informatie volgt te zijner tijd.