Het auteursrecht op al het materiaal binnen het domein www.osrn.nl berust bij O.S.R.N. Alle rechten van logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O.S.R.N. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
Linken en refereren naar www.osrn.nl mag wel.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u O.S.R.N. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van O.S.R.N. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. O.S.R.N. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Foto's zijn alleen te bekijken wanneer u bent ingelogd, Log hier in