Het bestuur van de OSRN bestaat uit vijf personen, tevens OSRN-leden, die telkens voor een periode van drie jaar worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Voor de uitvoering van het door het bestuur geformuleerde beleid is een Business Club Manager (BCM) aangesteld. De BCM is afkomstig uit de organisatie van N.E.C, wordt door de OSRN ingehuurd en is het aanspreekpunt voor de leden en het bestuur van de OSRN. Tot de taken van de BCM behoren onder andere het organiseren en coördineren van businessclub-activiteiten, de werving van nieuwe leden en het onderhouden van de contacten met de individuele leden. Deze taken zijn ook de verantwoordelijkheid van het commerciële team van N.E.C, ondersteund door het bestuur van de OSRN.


Jan-Willem de Rover
Voorzitter
JWR Elektrotechniek | jwderover@osrn.nl


Jeroen ter Weeme
Secretaris
Topprofile Executive Search | jterweeme@osrn.nl 


Bas Wolberink
Penningmeester
Crowe Horwath


Ronny Aarts
Bestuurslid
Coffee@Work


Ronald Vink
Bestuurslid
Kompas Veiligheidsgroep | rvink@osrn.nl

 


Jacqueline Vermeer
Event manager
N.E.C. | jacqueline.vermeer@nec-nijmegen.nl

Foto's zijn alleen te bekijken wanneer u bent ingelogd, Log hier in